Komisja Międzyzakładowa informuje, że wybory na kadencję 2018 - 2022 odbędą się poza zebraniem ( z urną) w dniach 21 marzec – 23 marzec 2018r.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na poszczególne funkcje związkowe:
 
·         Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
·         Członek Komisji Międzyzakładowej, Członek Komisji Rewizyjnej
·         Delegat na WZD Regionu oraz WZD Sekcji Krajowej

można składać do Przewodniczącej Komisji Wyborczej Pani Anety Klimek w terminie 19 luty – 5 marzec 2018 roku.

       Zgłoszenie pisemne powinno zawierać dane osobowe i podpis osoby zgłaszającej oraz dane osobowe kandydata i jego oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na określoną funkcję związkową. Kandydat musi legitymować się co najmniej 6 miesięcznym stażem związkowym.

      Zgłoszenia kandydata można dokonać tylko na formularzu zgłoszeniowym - linki do pobrania pod ogłoszeniem.
 
       W dniach 21 luty – 23 luty 2018 roku zostanie przeprowadzone referendum w którym członkowie organizacji międzyzakładowej zdecydują ile osób będzie liczyła komisja międzyzakładowa i komisja rewizyjna w nadchodzącej kadencji oraz ile będzie tur głosowania.

Osoby kandydujące na funkcję Przewodniczącego KM, Delegata na WZD Regionu Małopolska oraz Delegata na WZD KSPTLiOL są zobowiązane wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć wypełnioną ankietę osobową.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UCHWAŁA

ANKIETA OSOBOWA

ZGŁOSZENIE